Ważny komunikat!
Klient poczty AfterLogic będzie wspierany do dnia 29.10.2018. Po tym czasie prosimy logować się przez klienta RoundCube lub przez poczta.hekko.pl